Swegon

Tekstilduker er et flott alternativ til å pryde vegger og messebåsser, og er også svært enkle å montere!

Mange takk til Swegon for tilsendt bilde fra deres forrige messeutstilling!